حسادت به برادر

ایجاد در سه شنبه, 31 ارديبهشت 1392 / رفتارهای نامطلوب در کودکان
Tags: حسادت, کودک, حسود, حسادت کودکان, حسادت به برادر, حسادت به خواهر
مقدمه  حسد يک پاسخ بهنجار عاطفى است که در نتيجه از دست دادن دوستى کسى يا احتمال و يا تصور آن ظاهر مي‌شود. حسد هميشه متوجه اشخاص است، در صورتى که هدف خشم شايد اشيا ، اشخاص و حتى خود شخص خشمگين ... [ +++ ]