تنبیه کودکان

ایجاد در چهارشنبه, 13 شهریور 1392 / کودک آزاری
Tags: تنبیه, تنبیه کودکان, کودک آزاری
مقدمه يکى از شايع‌ترين و نامناسب‌ترين اعمال براى جلوگيرى از خلافکاري‌ها و سزادادن به خلافکاران که بويژه در مورد کودکان اعمال مي‌شود، تنبيه بدنى است. ژان پياز و پيرهانرى سيمون روانشناس و اساتيد دانشگاه‌هاى ... [ +++ ]