تنبیه در اسلام

ایجاد در جمعه, 11 مرداد 1392 / کودک آزاری
Tags: تنبیه بدنی کودک, تنبیه در اسلام, تنبیه
يكى از مسائل مهم و پيچيده تربيتى كه اكثر پدران و مادران در آن دچار ترديدند، چگونگى برخورد با آنان با كارهاى نادرست كودكان است، به طورى كه بيشتر اوقات والدين متحير مى مانند كه در مقابل خطاها ... [ +++ ]