امی

ایجاد در شنبه, 06 آذر 1389 / خلاصه کتاب الغدیر
Tags: خلاصه کتاب الغدیر, کتاب الغدیر علامه امینی, غدیریه ها در الغدیر, دفاع از ولایت در الغدیر, علامه امینی قدس سره, علم خلفای غاصب در الغدیر, علم ابوبکر در الغدیر, علم عمر در الغدیر, شجاعت خلفای غاصب ...
غديريه ابوالحجاج بغدادى غديريه سراى ديگر اين عصر ابوالحجاج بغدادى (متوفى 391) مى ‏باشد كه ابياتى از غديريه ‏اش نقل مى ‏شود: يا صاحب القبة البيضاة فى النجف من زار قبرك و استشفى لديك شفى زوروا ابا الحسن ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 06 آذر 1389 / خلاصه کتاب الغدیر
Tags: خلاصه کتاب الغدیر, کتاب الغدیر علامه امینی, غدیریه ها در الغدیر, دفاع از ولایت در الغدیر, علامه امینی قدس سره, علم خلفای غاصب در الغدیر, علم ابوبکر در الغدیر, علم عمر در الغدیر, شجاعت خلفای غاصب ...
عنايت اهل بيت ‏به ابن حجاج در كتاب «الدر النضيد» آمده است: موقعى كه سلطان مسعود فرزند بابويه، به حرم شريف امير المؤمنين وارد شد با حسن ادب، اعتاب مقدسه را بوسيد، ابو عبد الله ابن حجاج در برابر او ايستاد ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 06 آذر 1389 / خلاصه کتاب الغدیر
Tags: خلاصه کتاب الغدیر, کتاب الغدیر علامه امینی, غدیریه ها در الغدیر, دفاع از ولایت در الغدیر, علامه امینی قدس سره, علم خلفای غاصب در الغدیر, علم ابوبکر در الغدیر, علم عمر در الغدیر, شجاعت خلفای غاصب ...
وفات ابن حجاج ابن حجاج در جمادى الآخر 391 در «تيل‏» (شهرى بين كوفه و بغداد) دارفانى را واع گفته جنازه او را به بقعه مباركه امام كاظم عليه السلام برده و دفن مى ‏كنند، او وصيت كرده بود كه در پائين پاى دو ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 06 آذر 1389 / خلاصه کتاب الغدیر
Tags: خلاصه کتاب الغدیر, کتاب الغدیر علامه امینی, غدیریه ها در الغدیر, دفاع از ولایت در الغدیر, علامه امینی قدس سره, علم خلفای غاصب در الغدیر, علم ابوبکر در الغدیر, علم عمر در الغدیر, شجاعت خلفای غاصب ...
غديريه ابوالحسن فنجكردى - (513 - 433) ايشان از رجال برجسته ادب و حاذقان و پيشوايان در نعت است، با وجود اين ادب بارع از فقهاء، و شيوخ علم حديث ‏بشمار مى ‏آيد. مردى عفيف بى تكلف، خوش بيان، حق شناس خوش كردار ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 06 آذر 1389 / خلاصه کتاب الغدیر
Tags: خلاصه کتاب الغدیر, کتاب الغدیر علامه امینی, غدیریه ها در الغدیر, دفاع از ولایت در الغدیر, علامه امینی قدس سره, علم خلفای غاصب در الغدیر, علم ابوبکر در الغدیر, علم عمر در الغدیر, شجاعت خلفای غاصب ...
حب اهل بيت در قلب ناپاكان راه پيدا نمى ‏كند صاحب رياض الجنة، در روضه چهارم بشرح حال او پرداخته و اين دو بيت ‏شعر را از او ياد كرده. اذا ذكرت الغر من هاشم تنافرت عنك الكلاب الشارده فقل لمن لامك فى حبه خانتك ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 06 آذر 1389 / خلاصه کتاب الغدیر
Tags: خلاصه کتاب الغدیر, کتاب الغدیر علامه امینی, غدیریه ها در الغدیر, دفاع از ولایت در الغدیر, علامه امینی قدس سره, علم خلفای غاصب در الغدیر, علم ابوبکر در الغدیر, علم عمر در الغدیر, شجاعت خلفای غاصب ...
مباحثى از جلد پنج الغدير - غديريه‏ هاى قرن ششم و هفتم - غديريه سيد محمد اقساسى غديريه‏ هاى قرن ششم و هفتم غديريه ‏هاى اين دوره 11 تا مى ‏باشد كه در اين جلد بيان شده است. غديريه سيد محمد اقساسى اولين ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 06 آذر 1389 / خلاصه کتاب الغدیر
Tags: خلاصه کتاب الغدیر, کتاب الغدیر علامه امینی, غدیریه ها در الغدیر, دفاع از ولایت در الغدیر, علامه امینی قدس سره, علم خلفای غاصب در الغدیر, علم ابوبکر در الغدیر, علم عمر در الغدیر, شجاعت خلفای غاصب ...
سيد محمد اقساسى و مستنصر شاعر مذكور قضيه ‏اى خواندنى با مستنصر (خليفه عباسى وقت) دارد كه حاصلش اين است: روزى خليفه قصد زيارت قبر سلمان فارسى را نمود، ابوالحسن اقساسى نيز همراه وى بود. مستنصر در راه به ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 06 آذر 1389 / خلاصه کتاب الغدیر
Tags: خلاصه کتاب الغدیر, کتاب الغدیر علامه امینی, غدیریه ها در الغدیر, دفاع از ولایت در الغدیر, علامه امینی قدس سره, علم خلفای غاصب در الغدیر, علم ابوبکر در الغدیر, علم عمر در الغدیر, شجاعت خلفای غاصب ...
بحثى پيرامون طى الارض على عليه السلام شاعر مذكور در اين ابيات به نحو عالى جواب خليفه و تابعين او از اهل سنت كه اين منقبت را براى مولى محال مى ‏دانند بيان نموده است. اگر اين مسكين بيچاره كمى فكر كند در ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 06 آذر 1389 / خلاصه کتاب الغدیر
Tags: خلاصه کتاب الغدیر, کتاب الغدیر علامه امینی, غدیریه ها در الغدیر, دفاع از ولایت در الغدیر, علامه امینی قدس سره, علم خلفای غاصب در الغدیر, علم ابوبکر در الغدیر, علم عمر در الغدیر, شجاعت خلفای غاصب ...
بررسى مناقب و فضائل اهل بيت عليهم السلام چنانچه گفته شد، مرحوم علامه در اين جلد تحقيق عميقى در اثبات مناقب ائمه هدى نموده است كه مخالفين اهل بيت مثل ابن تيميه و... منكر آن شده ‏اند علامه امينى مباحث‏ خود ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 06 آذر 1389 / خلاصه کتاب الغدیر
Tags: خلاصه کتاب الغدیر, کتاب الغدیر علامه امینی, غدیریه ها در الغدیر, دفاع از ولایت در الغدیر, علامه امینی قدس سره, علم خلفای غاصب در الغدیر, علم ابوبکر در الغدیر, علم عمر در الغدیر, شجاعت خلفای غاصب ...
نماز هزار ركعت در هر شب و اشكال ابن تيميه به حديث متواتر نقل شده است كه امام امير المؤمنين و امام حسين و امام زين العابدين - عليهم السلام - در هر روز و شب هزار ركعت نماز مى‏ خواندند.(4) اشكال ابن تيميه ... [ +++ ]
صفحه3 از3