خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

اصل مهدويت

ایجاد در یکشنبه, 31 ارديبهشت 1391 / آثار اعتماد به امام زمان
Tags: اصل مهدويت, شیعی, امام زمان, صاحب عصر
مقدمه پيش از آن که به بحث در اصل مهدويت بپردازيم، لازم است بدانيم که اصولاً جايگاه اين بحث در اعتقادات شيعي کجا است؟ آيا اعتقاد به ظهور حضرت مهدي عليه السلام وآشنايي ومعرفت به آن حضرت وانتظار ظهور آن ... [ +++ ]