ادریس پیامبر

ایجاد در یکشنبه, 16 اسفند 1388 / حضرت ادریس
Tags: ادریس, حضرت ادریس, ادریس پیامبر
یكی از پیامبران كه نامش در قرآن دوبار آمده(1) و در آیه 56 سوره  مریم به عنوان پیامبر صدیق یاد شده، حضرت ادریس است كه در اینجا نظر شما را به پاره ای از ویژگیهای او جلب می كنیم: ادریس كه نام اصلیش «اُخنوخ» ... [ +++ ]