آیا حضرت موسی با خدا مستقیم

ایجاد در دوشنبه, 20 خرداد 1392 / داستان پیامبران بنی اسرائیل
Tags: کلیم الله, حضرت موسی, دلیل لقب کلیم الله حضرت موسی, آیا حضرت موسی با خدا مستقیم حرف میزد؟
امام صادق ـ علیه السلام ـ فرمود: خداوند به حضرت موسی بن عمران ـ علیه السلام ـ وحی کرد: «ای موسی! آیا می‎دانی که چرا تو را برای هم کلامی خودم برگزیدم، نه دیگران را؟!» (با تو هم‎سخن شدم و تو به مقام کلیم ... [ +++ ]